head_banner_01

STW5004

  • Transmissió sense fil STW5004

    Transmissió sense fil STW5004

    La transmissió sense fil STW5004 inclou quatre transmissors i un receptor.Aquest sistema permet enviar quatre senyals 3G-SDI i HDMI al receptor simultàniament en un rang de fins a 1640′.El receptor inclou quatre sortides SDI i quatre sortides HDMI.Els senyals de fins a 1080p60 es poden transmetre amb una latència de 70 ms sobre un canal de RF a la freqüència de 5,1 a 5,8 GHz.La transmissió de quatre canals només ocupa un canal de RF, millorant la redundància del canal i donant suport a l'escombrat de canals, cosa que us permet mantenir fàcilment l'entorn actual i ajudar-vos a utilitzar el millor canal amb precisió.